УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Общи правила

Изпратените в редакцията научни материали се публикуват след двойно анонимно рецензиране, осъществявано посредством попълване на рецензентска карта, и одобряване от редакционната колегия. Рецензенти на списанието са български и чуждестранни учени, експерти в рецензираната научна тематика. Рецензирането става на принципа на двустранната анонимност, при който рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг. Последното решение за публикуване на даден материал се взима от редколегията след съобразяване с оценките и препоръките на рецензентите като водещи принципи са значимостта на текста за развитието на научното знание и академичният му принос в научната област.

Форма за оценка на ръкописите

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.