Споделете Вашето мнение

Please fill the required field. Моля, попълнете празните полета.
Please fill the required field. Моля, попълнете празните полета.
Please fill the required field. Моля, попълнете празните полета.

Адрес на редакцията

Институт за балканистика с Център по тракология

ул. „Московска" 45, София 1000
(намери ни на картата)

Телефон

+359 2 980 62 97

Приемно време

понеделник – петък
10:00 – 16:00 ч.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Списание „Балкани” се разпространява в България и в чужбина чрез системата за международен книгообмен на Българска академия на науките и чрез абонаменти, извършвани от разпространителски фирми, както и чрез електронната библиотека (CEEOL). Броеве на списанието могат да се закупят в книжарницата на Българската академия на науките, както и в Института за балканистика с Център по тракология на БАН.

Цената на една книжка е

Заплащането става чрез банков превод по сметка

За да получите информация за наличните книжки на списанието, моля, свържете се с редколегията.

Image