РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

Редакционна колегия

Главен редактор

чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
Политическа, социална и икономическа история на Югоизточна Европа (XIX-XXI в.
kostov.alexandre@gmail.co

Научен секретар

гл. ас. д-р Елмира Василева
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
Религиозна пропаганда в Югоизточна Европа през османския период
elmira.vassileva@balkanstudies.bg

Редакционен екип

доц. д-р Калин Стоев
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
kastoeff@gmail.com

доц. д-р Иво Топалилов
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
ivo.topalilov@balkanstudies.bg

проф. д-р Лора Тасева
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
Рецепция на византийската литература сред балканските славяни, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика
lemtaseva@gmail.com

проф. д.н. Юра Константинова
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
История на Гърция, международни отношения на Балканите XIX-XXI в., памет, култура, дигитална хуманитаристика
yura.konstantinova@abv.bg

Международен борд

Проф. д-р Мария Тодорова
Университет Ърбана-Шампейн – Илинойс, САЩ
Нова история на Източна и Югоизточна Европа; история на Османската империя; история на национализма; социална и културна история; историческа демография; носталгия и памет
mtodorov@illinois.edu

Проф. д.н. Галина Вълчинова
Университет на Тулуза, Франция
gvaltchi@univ-tlse2.fr

Проф. д-р Франческо Гуида
Университет Рома Тре, Италия
guida@uniroma3.it

Проф. д-р Андрей Тимотин
Румъния

Доц. д-р Андреас Либератос
Университет за социални и политически науки „Пандион“, Гърция
Обществена и икономическа история на Балканите (XVIII-XX в.), балканските национализми, градът на Балканите и в Източното Средиземноморие
lyberatos@gmail.com

Други списания на ИБЦТ

Списание Etudes balkaniques

Списание „Orpheus“

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.