СЪДЪРЖАНИЕ

Брой 5, 2016 г.

Брой 5, 2016 г.


Разгледайте в PDF формат

 

Съдържанието на всяка статия може да бъде разгледано и в Central and Eastern European Online Library 

 

НЕФОРМАЛНАТА ДИПЛОМАЦИЯ

PROXENIA. НЕФОРМАЛНИ ФОРМИ НА АНТИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРЕЗ КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА

МЪЛВАТА ЗА МАГИЯ В АРСЕНАЛА НА ВИЗАНТИЙСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

ХОЛАНДЕЦЪТ ЯКОБУС КОЛИР – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ КАЙЗЕРА И СУЛТАНА

БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННИ АТАШЕТА В СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ (1891-1941 г.)

ЦЪРКОВНА ДИПЛОМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА КАУЗА: БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ В СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

СЛАВЯНСКИЯТ СЪБОР В СОФИЯ В 1945 г. – МЕЖДУ ЕМОЦИИТЕ И ПРАГМАТИЗМА

ДОБРОТО ДЕЙСТВИЕ: СЪЧЕТАВАНЕ НА ТРАДИЦИОННАТА ДИПЛОМАЦИЯ С ФОРМИ НА НЕФОРМАЛНАТА

ДИПЛОМАЦИЯ НА СМЪРТТА: МАСОВИ ИЗТРЕБЛЕНИЯ И ГЕНОЦИД В АНТИЧНОСТТА

ДИСКУРСИ: БЪЛГАРИЯ И НЕЙНИТЕ СЪСЕДИ. СИРИЙСКАТА КРИЗА И БАЛКАНИТЕ

БАЛКАНИСТИЧНИ ХРОНИКИ 2015/16

НОВИ КНИГИ 2015 – 2016

РЕЦЕНЗИИ

PERSONALIA


Обратно към Съдържание