СЪДЪРЖАНИЕ

Брой 4, 2015 г.

Брой 4, 2015 г.


Разгледайте в PDF формат

 

Съдържанието на всяка статия може да бъде разгледано и в Central and Eastern European Online Library 

 

ТЕМА НА БРОЯ: ЕПИСКОП ЩРОСМАЙЕР И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Йосип Юрай Щросмайер и българите

Щросмайер като меценат на литературните издания в светлината на хърватско-българските културни контакти

Епископ Й. Ю. Щросмайер – предтеча на културния икуменизъм в Европа

Ролята на епископ Щросмайер за утвърждаването на Загреб като културна столица в Европейския югоизток

Робърт колеж: уникалният образователен проект на Балканите

Интеграция на Балканите между двете световни войни: проекти и равносметка

Страници от поствизантинизма

Гърция - накъде след изборите? Политическите процеси в Гърция и отражението им върху Европа и българо-гръцките отношения

БАЛКАНИСТИЧНИХРОНИКИ 2014/15

НОВИ КНИГИ 2014-2015

Александър Костов. От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на XVIII век до Първата световна война. София: „Парадигма", 2015

Балканите през второто десетилетие на XXI век : проблеми , предизвикателства , перспективи . Съставител Ал. Костов. София: „Парадигма“, 2015, 388 сс.


Обратно към Съдържание