СЪДЪРЖАНИЕ

Брой 3, 2014 г.

Брой 3, 2014 г.


Разгледайте в PDF формат

 

Съдържанието на всяка статия може да бъде разгледано и в Central and Eastern European Online Library 

 

Институтът за балканистика на половин век

Поздравителни адреси

Османските Балкани в епохата на ранното ново време – зона на конфликт, на контакт или на съжителство?

Всеправославният събор – свидетелство за единството и проблемите на православието. Православната църква – общност от църкви

Светият престол в историята на България 1846–2014

Българо–турски дипломатически отношения 1925–1934 г.

Западните Балкани пред новите геополитически дилеми в конструирането на Европа

Елини и румънци: поделеното римско наследство

Българо–турските отношения – накъде след Таксим? Политическите процеси в Турция и влиянието им върху двустранните отношения

България и Република Македония – пътят напред? Политическите процеси в Република Македония и влиянието им върху двустранните отношения

БАЛКАНИСТИЧНИ ХРОНИКИ

НОВИ КНИГИ 2013–2014


Обратно към Съдържание