СЪДЪРЖАНИЕ

Брой 1, 2012 г.

Брой 1, 2012 г.


Разгледайте в PDF формат

 

Съдържанието на всяка статия може да бъде разгледано и в Central and Eastern European Online Library 

 

Imagining the Balkans: Послепис

Богът, почитан от всички хора

Константинопол и неговите страхове

On the History of the Bulgarian Historical Myths

„Завръщане” или продължение? Постсоциалистическата религиозност през погледа на нейните актьори

Литературните салони – анклав на европей¬ската духовност (българският и хърватският принос)

Три описания на битката при Анкара

Разпадането на Югославия

Като моста на Дрина: Размисли върху двата Американски отвъдокеански изследователски центъра на Балканите

Проф. Иван Шишманов: Паневропа. – сп. Българска мисъл 1, 1927, 1-6

Голямо книжовно дарение за библиотеката на Института за балканистика с Център по тракология при БАН

Международна българо-хърватска конференция „Европа в културното и политическото битие на българи и хървати”, София, 18 май 2011 г.

ІV Кръгла маса „Пътища и пътеки на европеизма на Балканите” 2-3 юни, 2011 г.

Национална научна конференция „Балканите в Европа: трансформация, модернизация, интеграция, ХІХ – ХХ век”, София, 23 юни 2011 г.

XI Конгрес по тракология – Истанбул, 2010 г.

XXII международен конгрес за византийски изследвания, София, 2011 г.

Енциклопедия „Древна Тракия и траките”

НОВИ КНИГИ 2010

Проф. Николай Тодоров

Проф. Веселин Трайков


Обратно към Съдържание