ПОСЛЕДНИ ИЗДАНИЯ

Image
Image
Image

Списание „Балкани“ (ISSN: 1314-4103)

Списание „Балкани“ е периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките, посветено на културно-историческите, политическите, икономическите, културните и редица други проблеми на Балканите в техния европейски и световен контекст. Списанието излиза един път годишно и предлага широк форум за дебати върху дискусионни проблеми на балканската древност, съвременност и перспективи, представя ги по достъпен за широката аудитория начин и информира читателите за най-актуалните научни събития и постижения в тази област.

Изданието се реферира в:

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

Разпространение:

До 2023 г. чрез Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

От 2023 г. списание „Балкани“ е с отворен достъп.

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.